Tag Archives: qrammatika

よく sözünün neçə mənası var ?

SUAL:「よく」の使い方がよくわからないので教えてください。Yoku-nun istifadə qaydasını yaxşı başa düşmədiyimə görə zəhmət olmasa izah edin. Yapon dilində ən çox verilən suallardan biri də 「よく」sözüdür.Yapon dilində ən çox işlənən sözlərdən olan よく sözünün, həmçinin də bir neçə mənası var. Müxtləlif cümlələrdə müxtəlif mənalara gələn bu sözün hansı mənaları var ?  Gəlin, izahlara birlikdə baxaq:

Read more

Yapon dilində (で) nədir ?

Qrammatika で hissəciyi Uzaqdan baxıldığında adi heca kimi görsənən “で”, qrammatik formada tam bir hökümdarlıq funksiyasını yerinə yetirir.Bir neçə situasiyada işlənən bu hissəcik, bəzən işlənmə yerinə və formasına görə də insanı lap çaşbaş qoyur.で-nin işlənmə yerinə görə dörd funksiyasını bildiyimiz zaman nə qədər sadə və primitiv olduğunu rahatlıqla görə bilərik.

Read more

..ませんか/..ましょう təklif forması

Qrammatika..ませんか/..ましょう Deyə bilərəm ki, yapon dilini xarici dil kimi öyrənənlərin həmişə beynində sual işarəsi yaradan formadır.Qarşımızda olan şəxsə nəyisə təklif etdiyimiz zaman dediyimiz cümləni inkara çeviririk.Bu forma, Azərbaycan dilində də var.Məsələn: evə qonaq gəldiyi zaman biz, “Çay içmirsən?” , “Yemək yemirsən?” kimi cümlələr işlədirik.Yapon dilində də təklif etdiyimiz zaman sözü inkara çeviririk.Bunu necə edək?

Read more
« Əvvəlki yazılar