明るい「あかるい」sözü təkcə işıqlı deməkdir ?

明るい「あかるい」sözünün bir mənası işıqlı olsa da, həmçinin də bir neçə mənada işlənə bilər. Akarui sözünün izahı ilə yanaşı, bu postumuzda…

Advertisements