Demək olar ki, yapon dili öyrənənlərin yapon dilində danışarkən istəmədən də olsa etdikləri səhvlərdən biri 違い sözüdür. Çünki Azərbaycan dilinə tərcümə etdiyimiz zaman cümlədə rolu sifət olsa da, yapon dilində bu söz sifət deyil. Gəlin, bir-bir, ən xırda detalına kimi bu sözü araşdıraq.