Orta səviyyəyə aid olan qrammatika, sözlər və heroqlif dərsləri bu bölmədə paylaşılır.

Advertisements