Qara rəngi sevənlər üçün [kuroi] sözünün mənaları

Kuroi sözünü qara kimi işlətsək də, lakin həm mətnaltı məna, həm də frazeoloji birləşmə kimi də istifadə etmək mümkündür.Bunlar hansı…

Advertisements