Orta səviyyə sözləri (1-ci hissə)

8116423

ORTA SƏVİYYƏ SÖZLƏRİ BİRİNCİ HİSSƏ

Huhu! Demək, artıq orta səviyyəyə gəlib çatmısan.Orta səviyyə üçün olan sözləri öyrənməyə başlamaq istəyirsən ? Nə durmusan, dayanma! Ups..Gözlə.Bu dəfə hər günümüz üçün olan sözlərimiz aşağı səviyyədən biraz çoxdur.Amma bu, səni əsla həvəsdən salmasın.Sözləri daim təkrarla daha tez yadda saxlaya, istifadə etdikcə isə daha yaxşı mənimsəyəcəksən.Posta keçid ver və yeni sözləri öyrənməyə başla..Keçid: Oxumağa dava et Orta səviyyə sözləri (1-ci hissə)