Yapon dilində idiomlar/frazeoloji birləşmələr(2)

Gülşən Ağayevanın tərcüməsində bir-birindən maraqlı frazeoloji birləşmələri öyrənməyə nə deyirsiniz ? Sayca frazeoloji birləşmənin ikinci postu olan dərsimizdə yapon dilində istifadə olunan maraqlı məsəllər və frazeoloji birləşmələrə keçid ver   :

Oxumağa dava et Yapon dilində idiomlar/frazeoloji birləşmələr(2)

Bu dərsimiz çox dadlıdır! Yapon dilində dadlar və onların yaratdığı ifadələr.

Daha öncəki postumuzda yapon dilində dadları ifadə etməyi öyrənmişdik. İndi isə dadları və onlardan yaranan söz birləşmələrini öyrənməyə nə deyirsiniz ? Elə isə başlayaq :

Oxumağa dava et Bu dərsimiz çox dadlıdır! Yapon dilində dadlar və onların yaratdığı ifadələr.

“Otur” dedim..

SUVARİ!-sözünün oturmaq olduğunu hamılılıqla bilirik.Amma oturmağın da müxtəlif formaları olduğu kimi, onun da izahını verə biləcəyimiz müxtəlif sözlər var. Düz oturmaq, yanakı oturmaq, ayaqlarını bükərək oturmaq və sairə.Biz, bu dəfəki postumuzda bu sözləri yapon dilində mənalarını və şəkillər vasitəsi ilə izahını verməyə çalışacağıq.Elə isə linkə keçid ver : Oxumağa dava et “Otur” dedim..

Yapon dilində idiomlar/frazeoloji birləşmələr(1)

Azərbaycan dilində olduğu kimi yapon dilində tez-tez frazeoloji birləşmələrə, idiomlara rast gəlmək olar. Hər iki söz ayrı-ayrı mənaya gəlsə də, birlikdə başqa məna ifa edirlər.Həmin birləşmələri bölmə-bölmə paylaşımlar vasitəsi ilə öyrənə bilərsiniz.Həmçinin, dərsin sonunda frazeoloji birləşmələri izah edən videolu dərsi izləməyi unutmayın:

Oxumağa dava et Yapon dilində idiomlar/frazeoloji birləşmələr(1)