Yapon dilində (で) nədir ?

Qrammatika で hissəciyi Uzaqdan baxıldığında adi heca kimi görsənən “で”, qrammatik formada tam bir hökümdarlıq funksiyasını yerinə yetirir.Bir neçə situasiyada işlənən bu hissəcik, bəzən işlənmə yerinə və formasına görə də insanı lap çaşbaş qoyur.で-nin işlənmə yerinə görə dörd funksiyasını bildiyimiz zaman nə qədər sadə və primitiv olduğunu rahatlıqla görə bilərik.

Read More Yapon dilində (で) nədir ?

..ませんか/..ましょう təklif forması

Qrammatika..ませんか/..ましょう Deyə bilərəm ki, yapon dilini xarici dil kimi öyrənənlərin həmişə beynində sual işarəsi yaradan formadır.Qarşımızda olan şəxsə nəyisə təklif etdiyimiz zaman dediyimiz cümləni inkara çeviririk.Bu forma, Azərbaycan dilində də var.Məsələn: evə qonaq gəldiyi zaman biz, “Çay içmirsən?” , “Yemək yemirsən?” kimi cümlələr işlədirik.Yapon dilində də təklif etdiyimiz zaman sözü inkara çeviririk.Bunu necə edək?

Read More ..ませんか/..ましょう təklif forması

なん və なに arasındakı fərq

Qrammatika なん və なに Yapon dilində ən çox eşitdiyimiz söz heç şübhəsiz なに “nani?”-dir.Tez-tez səhv salınan sual formalarından biri də yenə なん və なに-dir.Çünki, hər ikisinin tərcüməsi “nə?” deməkdir.Eyni cür tərcümə olunsa da, işlənmə qaydası fərqlidir.İşlənmə qaydası isə belədir: 

Read More なん və なに arasındakı fərq

を hissəciyi

Qrammatika を  を- Hiraqana əlifbasında qrammatik hərfdir.Hərf kimi “vo” kimi oxunsa da, qrammatik formada və ya cümlədə “o” kimi oxunur. を -nu hərf kimi deyil, həmişə qrammatik formada işlənir.Bəs を-nu nə zaman işlədirik ?

Read More を hissəciyi

..ます/ ..ません Fel

Qrammatika ..ます/ ..ません Isimlərin,əvəzliklərin və sifətlərin sonunun nəzakətli formada です(ismi xəbər) ilə bitdiyini artıq öyrəndik.İndi isə fellərin sonluğunun nə ilə bitdiyini öyrənək.Əgər biz, hərəkətdən bəhs ediriksə mütləq hərəkətin sonu nəzakətli formada ます ilə bitəcək.

Read More ..ます/ ..ません Fel