けっこう sözünü düzgün işlətməyi öyrənək

 けっこう (Kekkou) sözünü yaponlar tez-tez işlətsə də, yapon dilini öyrənənlər üçün bu sözün mənası kifayət qədər qarışıqdır. けっこう sözü, cümlədə işlənmə məqamına görə bir neçə mənada işlənə bilər.

Oxumağa dava et けっこう sözünü düzgün işlətməyi öyrənək

ずいぶん sözünün işlənmə yerləri

ずいぶん sözü “əməlli”, “xeyli” demək olsa da, lakin işlənmə yeri bir-birindən fərqlidir. ずいぶん sözünün işlənmə yerlərinə gəlin, birlikdə baxaq:

Oxumağa dava et ずいぶん sözünün işlənmə yerləri

絶対「ぜったい」və 必ず「かならず」sözlərinin işlənmə qaydası

絶対「ぜったい」və 必ず「かならず」sözlərinin Azərbaycan dilində tərcüməsi “mütləq” deməkdir. Lakin, “mütləq” mənasında işlənən sözləri nə zaman və hansı növ cümlələrdə işlətməliyik ? 

Oxumağa dava et 絶対「ぜったい」və 必ず「かならず」sözlərinin işlənmə qaydası

うるさい və にぎやか sözlərini nə zaman işlətməliyik ?

Hər iki sözün mənası “səs-küylü” olsa da, lakin cümlədə yerlərini səhv işlətdiyimiz zaman fərqli mənalara gətirib çıxara bilər. Ona görə də diqqətli olmalı olduğunuz məqamlar hansılardır ? .

Oxumağa dava et うるさい və にぎやか sözlərini nə zaman işlətməliyik ?

重い「おもい」sözü təkcə ağır deməkdir ?

重い「おもい」sözünün mənası “ağır” demək olsa da , təkcə bir mənada işlənmir. Başqa hansı mənalarda işlətmək olar deyə düşünürsünüzsə postumuzu oxumağa davam edin:

Oxumağa dava et 重い「おもい」sözü təkcə ağır deməkdir ?

Yapon dilində “Təəssüf ki”, “Xoşbəxtçilikdən” sözlərini necə deməliyik ?

Azərbaycan dilində işlətməyə öyrəşdiyimiz sözlərdən biri də təəssüf və ya sevinc hisslərimizi bildirən sözlərdir. Bu sözləri yapon dilində işlətsək necə ? Gəlin, bu sözlərin mənalarına və işlənmə qaydalarına diqqət yetirək.

Oxumağa dava et Yapon dilində “Təəssüf ki”, “Xoşbəxtçilikdən” sözlərini necə deməliyik ?

Yaponlar niyə 悪い əvəzinə daha çox よくない işlədir ?

Yaponiyada mədəniyyət qaydalarına əhəmiyyət verildiyi kimi, bu öz növbəsində dillərində də özünü göstərir. Yəni, qarşındakı insanın hisslərini və düşüncələrini birinci yerə qoyaraq danışmaq ən vacib ünsurlarından biridir.

Oxumağa dava et Yaponlar niyə 悪い əvəzinə daha çox よくない işlədir ?

はやい kimi oxunan [早い] və [速い] arasındakı fərq nədir ?

Hər kəs danışıq zamanı “hayai” sözünü işlətsə də, lakin testlərdə və cümlə daxilində işlənmə yerini səhv edir. Sadəcə heroqlif fərqi ilə bir-birindən fərqlənən sözün mənalarına diqqət yetirək.

Oxumağa dava et はやい kimi oxunan [早い] və [速い] arasındakı fərq nədir ?

“おつかれさま” və “ごくろうさま” sözlərini nə zaman işlətməliyik ?

Yapon dilində ən çox istifadə olunan sağollaşmalardan おつかれさま və ごくろうさま eyni tərcüməyə malik olsa da, az bir fərqlə bir-birlərindən fərqlənirlər. Gəlin, bu sözlərin mənalarını və işlənmə yerlərini birlikdə nəzərdən keçirək :

Oxumağa dava et “おつかれさま” və “ごくろうさま” sözlərini nə zaman işlətməliyik ?

よく sözünün neçə mənası var ?

SUAL:「よく」の使い方がよくわからないので教えてください。Yoku-nun istifadə qaydasını yaxşı başa düşmədiyimə görə zəhmət olmasa izah edin.

Yapon dilində ən çox verilən suallardan biri də 「よく」sözüdür.Yapon dilində ən çox işlənən sözlərdən olan よく sözünün, həmçinin də bir neçə mənası var. Müxtləlif cümlələrdə müxtəlif mənalara gələn bu sözün hansı mənaları var ?  Gəlin, izahlara birlikdə baxaq:

Oxumağa dava et よく sözünün neçə mənası var ?