Yapon dilində “yaxın” və “uzaq” sözlərinin fərqli mənalara sahib olduğunu bilirdinizmi? Bu dəfəki dərsimizdə “yaxın” və “uzaq” mənasında işlənən sözlərin üç situasiyada istifadə qaydasına nəzər yetirək.

Hərkəsin bildiyi kimi xarici dil öyrənərkən danışıq qabiliyyətlərin də daim inkişafı çox vacib amillərdən biridir. Danışıq bacarıqlarının yüksək və sürətli inkişafını isə yetəri qədər dil daşıyıcıları ilə ünsiyyətdə olmaqdır. Əgər yaponlar və yapon dilində danışa bilən şəxslər ilə danışmaq imkanı yoxdursa aşağıda verilən suallara yapon dilində cavab verərək danışıq qabiliyyətinizi yüksəldə bilərsiniz.