Hiss-həyəcan bildirən sözlərin içərisində ən çox işlənən sözlərdən ilki, heç şübhəsiz おかしい sözüdür. Amma bu söz, ifadə olaraq da fərqli mənalarda istifadə oluna bilər. Gəlin, düzgün işlənmə formasına birlikdə baxaq.

Hərkəsin bildiyi kimi xarici dil öyrənərkən danışıq qabiliyyətlərin də daim inkişafı çox vacib amillərdən biridir. Danışıq bacarıqlarının yüksək və sürətli inkişafını isə yetəri qədər dil daşıyıcıları ilə ünsiyyətdə olmaqdır. Əgər yaponlar və yapon dilində danışa bilən şəxslər ilə danışmaq imkanı yoxdursa aşağıda verilən suallara yapon dilində cavab verərək danışıq qabiliyyətinizi yüksəldə bilərsiniz.