“おつかれさま” və “ごくろうさま” sözlərini nə zaman işlətməliyik ? [難句]

Yapon dilində ən çox istifadə olunan sağollaşmalardan おつかれさま və ごくろうさま eyni tərcüməyə malik olsa da, az bir fərqlə bir-birlərindən fərqlənirlər.…

Yapon dilində dadlar və onların yaratdığı ifadələr. [形容詞]

Dadları və onlardan yaranan söz birləşmələrini öyrənməyə nə deyirsiniz ? Elə isə başlayaq :味 =dad  味が薄い = Dadı azdır.*味が濃い =Dadı…

はやい kimi oxunan [早い] və [速い] arasındakı fərq nədir ? [形容詞]

Hər kəs danışıq zamanı "hayai" sözünü işlətsə də, lakin testlərdə və cümlə daxilində işlənmə yerini səhv edir. Sadəcə heroqlif fərqi…

Yaponlar niyə わるい əvəzinə daha çox よくない işlədir ? [形容詞]

Yaponiyada mədəniyyət qaydalarına əhəmiyyət verildiyi kimi, bu öz növbəsində dillərində də özünü göstərir. Yəni, qarşındakı insanın hisslərini və düşüncələrini birinci…

Yapon dilində “Təəssüf ki”, “Xoşbəxtçilikdən” sözlərini necə deməliyik ? [副詞]

Azərbaycan dilində işlətməyə öyrəşdiyimiz sözlərdən biri də təəssüf və ya sevinc hisslərimizi bildirən sözlərdir. Bu sözləri yapon dilində işlətsək necə…

おもい sözü təkcə ağır deməkdir ? [形容詞]

重い「おもい」sözünün mənası "ağır" demək olsa da , təkcə bir mənada işlənmir. Başqa hansı mənalarda işlətmək olar deyə düşünürsünüzsə postumuzu oxumağa…

うるさい və にぎやか sözlərini nə zaman işlətməliyik ? [形容詞]

Hər iki sözün mənası "səs-küylü" olsa da, lakin cümlədə yerlərini səhv işlətdiyimiz zaman fərqli mənalara gətirib çıxara bilər. Ona görə…

ぜったい və かならず sözlərinin işlənmə qaydası [副詞]

絶対「ぜったい」və 必ず「かならず」sözlərinin Azərbaycan dilində tərcüməsi "mütləq" deməkdir. Lakin, "mütləq" mənasında işlənən sözləri nə zaman və hansı növ cümlələrdə işlətməliyik ? …

ずいぶん sözünün işlənmə yerləri [形容詞]

ずいぶん sözü "əməlli", "xeyli" demək olsa da, lakin işlənmə yeri bir-birindən fərqlidir. ずいぶん sözünün işlənmə yerlərinə gəlin, birlikdə baxaq: 1.長い時間「ながいじかん」Uzun…

けっこう sözünü düzgün işlətməyi öyrənək [形容詞]

 けっこう (Kekkou) sözünü yaponlar tez-tez işlətsə də, yapon dilini öyrənənlər üçün bu sözün mənası kifayət qədər qarışıqdır. けっこう sözü, cümlədə işlənmə…

%d bloqqer bunu bəyənir: