Bir zamanların  日本人が知らない日本語 adlı məşhur proqramının manqasını sizlərə təqdim etmək istəyirəm.Tələbələrin tez-tez səhv saldığı, yaponların izah etməkdə çətinlik çəkdiyi sözlərə birlikdə nəzər yetirək.

У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 000

У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 010У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 011У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 012У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 013У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 014У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 015У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 016У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 017У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 018У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 020У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 021У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 022У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 023У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 024У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 025У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 026У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 027У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 028У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 029У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 031У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 032У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 033У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 034У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 035У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 036У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 037У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 038У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 039У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 040У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 042У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 043У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 044У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 045У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 046У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 047У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 048У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 049У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 050У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 051У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 053У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 054У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 055У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 056У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 057У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 058У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 059У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 060У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 061У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 062У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 064У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 065У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 066У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 067У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 068У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 069У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 070У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 071У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 072У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 073У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 075У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 076У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 077У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 078У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 079У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 080У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 081У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 082У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 083У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 084У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 086У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 087У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 088У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 089У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 090У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 091У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 092У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 093У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 094У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 095У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 097У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 098У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 099У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 100У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 101У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 102У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 103У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 104У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 105У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 106У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 108У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 109У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 110У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 111У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 112У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 113У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 114У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 115У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 116У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 117У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 119У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 120У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 121У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 122У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 123У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 124У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 125У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 126У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 127У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 128У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 130У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 131У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 132У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 133У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 134У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 135У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 136У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 137У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 138У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 139У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 141У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 142У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 143У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 144У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 145У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 146У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 147У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 148У·Ц{РlВ¦ТmВчВLВвУ·Ц{Мъ 149

006007008009010012013014015016017018019020021023024025026027028029030031032034035036037038039040041042043045046047048049050051052053054056057058059060061062063064065067068069070071072073074075076078079080081082083084085086087089090091092093094095096097098100101102103104105106107108109111112113114115116117118119120122123124125126127128129130131133134135136137

 

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google foto

Google hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

<span>%d</span> bloqqer bunu bəyənir: