Yapon dilində (で) nədir ?

5

Qrammatika で hissəciyi

Uzaqdan baxıldığında adi heca kimi görsənən “で”, qrammatik formada tam bir hökümdarlıq funksiyasını yerinə yetirir.Bir neçə situasiyada işlənən bu hissəcik, bəzən işlənmə yerinə və formasına görə də insanı lap çaşbaş qoyur.で-nin işlənmə yerinə görə dörd funksiyasını bildiyimiz zaman nə qədər sadə və primitiv olduğunu rahatlıqla görə bilərik.


13959447311.İSIM (AlƏT/VASİTƏ) で Fel

ーilə, la, lə kimi tərcümə edilir. Nəyinsə vasitəsi ilə hər hansı hərəkəti ediriksə -dən istifadə edirik.

Məsələn :

  • A) はしすしをたべます。Çubuq ilə suşi yeyirəm.
  • B) ナイフパンをきります。Bıçaq ilə çörək kəsirəm.

moon-sticker52.İSIM (MƏKAN/YER) で Fel

ーda, də kimi tərcümə edilir. Məkan və ya yer zərfindən sonraで işlənirsə demək həmin yerdə hər hansısa hərəkəti yerinə yetiririk.Demək cümlənin sonu hərəkət ilə (ます) bitir.

Məsələn :

  • A) えきしんぶんをかいます。Stansiyada qəzet alıram.
  • B) きょうしつしゅくだいをよみます。Sinif çalışmaları edirəm.

3.İSIM (NƏQLIYYAT) で 行きます/来ます/帰ります

a46795-0ーilə, la, lə kimi tərcümə edilir. Hər hansı nəqliyyat vasitəsi ilə harasa gediriksə -dən istifadə edirik.

Məsələn :

  • A) 電車(でんしゃ)で 行きます。Qatar ilə gedirəm.
  • B) バスで 帰(かえ)ります。Avtobus ilə qayıdıram.

cony-frustasi4.İSIM (DİL/MƏNA) で Fel

ーda, də kimi tərcümə edilir. Hər hansısa dil, ölkə, mədəniyyət və s. maraqlanırsınızsa o zaman maraqlandığınız hissədən sonra で-dən istifadə etməlisiniz.

Məsələn :

  • A) アゼルバイジャン語(ご)「ありがとう」は何ですか。Azərbaycan dilin “arigatou” nədir ?
  • B) 「Salam]は日本語(にほんご)何ですか。 “Salam” yapon dilin nədir ?

One thought on “Yapon dilində (で) nədir ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s