Yapon dilində zamanı de (時間)

clock
Yapon dilində Zaman

“Saat neçədir?” sualına cavabı öyrənmək nə qədər vaxtımızı aldı.Ax,  “işləmək”, “qalmaq” məsələsini tutmaq və onu işlətmək həyatımızın sanki ən böyük sınaqlarından biri idi..Amma sizə, bir şad xəbərim var! Yapon dilində saatı demək üçün İQ səviyyənizin yüksək olması və ya uzun müddət saata baxmağınıza ehtiyac yoxdur.Yapon dilində saatı deməyin ifadə formaları bunlardır :

今何時ですか-Indi saat neçədir?kagamine_len_wolf___render_by_lencocoa-d51nlrp

(いま) ~時(じ) ~分(ふん)

今(いま)-indi, 時(じ)-saat, 分(ふん) isə dəqiqə deməkdir. Yapon dilində saatı demək üçün saatdan yəni, rəqəmdən sonra 時(じ) və ya 分(ふん) qoyuruq. Lakin bəzi rəqəmlərdən sonra ふん-ぷん olaraq dəyişir. 2,5,7 və 9-da ふん olaraq oxunur.1,3,4,6,8 və 10-da isə ぷん olaraq oxunur. 

Saatı isə yapon dilində mexanik saat kimi deyirik.

Məsələn :

  • 今何時ですか(いま なんじですか)ー İndi, saat neçədir ?
  • です(はちじ じゅっぷんです)ー Saat 8:10-dur və ya 9-a 10 dəqiqə işləyib.
  • 10 (じゅうじ)-Saat 10-dur.

hamtaro半 (はん)yarı deməkdir.Yarısı olduğunu bildirmək üçün 半-dan istifadə edirik.Saatdan sonra 半 əlavə edirik.

Məsələn:

  • 3時-3:30 ( və ya dördün yarısı)
  • 4時30分-4時 -4:30( və ya beşin yarısı )

Zamanı dedikdə bizə lazım olacaq iki sözümüz daha var.Bunlar 午前 və午後 dur.

  • 午前(ごぜん) -günün birinci yarısı deməkdir.
  • 午後(ごご) -günün ikinci yarısı deməkdir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s