“Dəyməz” demək üçün istifadə olunan 15 fraza!

015Lüğətdə “dəyməz” sözünü axtardığımız zaman 「どういたしまして」 ifadəsi ilə qarşılaşacağıq.Lakin bu ifadəni gündəlik dostlarımıza, ailə üzvlərimizə işlətmək biraz qəribə səslənə bilər.Dili təbii deyil, daha rəsmi və qəliz formaya salacaq.Yapon dilimizi daha təbii, anlaşıqlı etmək üçün aşağıda verilən ifadələri də işlətməyiniz məsləhətdir.Bu, həm nitqinizi rəngarəng edəcək, həm də yapon dili söz ehtiyatınızı zəngiləşdirəcək.

031Əgər dostunuz sizə, “Çox sağ ol” deyirsə ona aşağıda verilən ifadələr ilə cavab verə bilərsiniz :

⇒うん!Ok!

⇒はーい。Oldu.

⇒助(たす) けになれて よかった. Kömək edə bildimsə nə xoş mənə.

⇒気()にしないで。 Narahat olma.

⇒いいよー。Hər şey qaydasındadır.

⇒(これ)高(たか)いよ? Əvəz-əvəz.

013Əgər iş yoldaşınız, komanda yoldaşınız, sinif yoldaşınız və s. sizə, “Çox sağ ol deyirsə” :

⇒ いえいえ。Dəyməz.

⇒ こちらこそ。Buyur.

⇒ 遠慮(えんりょ) しないで。  Təşəkkür etməyə ehtiyac yoxdur. 

⇒ ううん、いつでも声(こえ)かけて。 Dəyməz, nə vaxt olsa.

⇒ どういたしまして。 Dəyməz.

023Daha rəsmi, nəzakətli formada “dəyməz” :

⇒ きょうしゅくです。Borcumdur.

⇒ お役(やく)に立()ててよかったです。 Xeyrim dəydisə nə xoş mənə.

⇒ とんでもありません。Ehtiyac yoxdur.

⇒ 他(ほか)にも何(なに)かお手()伝(つだい)できることはありませんか? Başqa edəcəyim nəsə var ?

Qeyd : Heroqliflərin yanında olan mötərizənin içində hiraqana əlifbası ilə oxunuşu verilibdir. (qırmızı şirft) Heroqlif təkrar verildiyində, oxunuşu təxmin etməyiniz üçün heroqlifin oxunuşu təkrar yazılmayıbdır.

3fd79e4589a675a79d32fbe18bdb77bd4b662436_hq

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s