Yapon dilində xahiş etmək (お願い)

Hamtarou.(Character).full.984839Yapon dilində Xahiş etmək

Yapon dilində xahiş etmək daha rəsmi formada おねがいします (oneqaişimasu) olur.Nəyisə xahiş etmək istəyiriksə, sözün sonuna oneqaişimasu əlavə edirik.


  • cappySözün heroqlif yazılışı belədir : お願いします
  • Hiraqana əlifbası ilə yazılışı : おねがいします
  • Romaji əlifbası ilə yazılışı və deyilişi : Oneqaişimasu [oneqaişimas]

Qeyd.ます [masu] deyil [mas] kimi oxunur.ま,す ilə birləşəndə す səssizləşir.

Məsələn : 

  • このビデオゲームを買って!おねがいします!
  • Kono bideo ge-mu o katte! Oneqaişimasu!
  • Bu video oyunu al.Xahiş edirəm! 

Hamtaro_chara1Qısa formada və ya danışıq formasında おねがい işlədə bilərsiz.

Məsələn : 

  • あしたまでに、このしごとをして。 おねがい!
  • Aşita made ni, kono şiqoto o şite. Oneqai!
  • Sabah kimi bu işi edin.Xahiş edirəm.

One thought on “Yapon dilində xahiş etmək (お願い)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s