Yapon dilində “Necəsən?” necə deyilir ?

doma_umaru_by_yasaiumai-d93einiYapon dilində Hal-əhval tutmaq

Yapon dilində salamlaşmaları keçən dərs öyrəndik.Salamlaşdıqdan sonra hal-əhval da tutmaq lazımdır.Bəs yapon dilində “Necəsən?” necə deyilir ?BijouNNecəsən?
Oqenkidesuka ?

  • Heroqlif ilə yazılışı: お元気ですか
  • Hiraqana əlifbası ilə yazılışı: おげんきですか
  • Romaji əlifbası ilə yazılışı : Oqenkidesuka?

です [desu] deyil [des] kimi oxunur.で,す ilə birləşəndə す səssizləşir.

Oxunuş forması : [oqenkideska]


  • Mainおげんきですか (oqenkidesuka) daha mədəni forma olduğundan sadə/danışıq formasında げんきですか (qenkidesuka) və ya げんき?(qenki?) kimi də işlədə bilərsiniz.
  • İstənilən təsdiq cümləsinin sonuna artıranda cümlə sual formasına çevrilir.Söz sırası dəyişmir. か-dan sonra sual işarəsi qoyulmur çünki,özü sualı bildirir.

Adətən “yaxşıyam” dediyimizə görə, cavabımızda elə 元気です(げんきです)Qenkidesu! “yaxşıyam” olur.Hər zaman qenki olmaq diləyilə ilə növbəti dərslərimizi izləməyi unutmayın 🙂


 

One thought on “Yapon dilində “Necəsən?” necə deyilir ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s