Yapon dilində özünü təqdim et

PashminaYapon dilində Təqdimat

Yapon dilində özümüzü necə təqdim etməliyik ? İlk öncə gəlin, sadə birləşmələrə və onların izahlarına baxaq.Dərsin sonunda verilən qısa dialoqlar, dərsi daha yaxşı mənimsəməyinizə kömək olacaq.

 


hamtaro_howdy1.はじめまして (Hajimemaşite)

Özümüzü təqdim etməyə başlamazdan öncə bu ifadəni işlədirik.Karate və ya digər yapon döyüşləri ilə məşğul olanların tez-tez eşitdiyi ifadədi.Döyüşməyə başlamazdan öncə hakim, bu ifadəni işlədir.”Hajime!” sözü Azərbaycan dilində “Başla” deməkdir. Hərfi tərcümə etsək “Başlayıram” demək də olar.Amma mənası “İzin verin özümü təqdim edim” deməkdir.


E0d3812a6b5180_full2.わたしは__です。(Vataşi va___des)

わたし-mən deməkdir. は- qrammatik dəqiqləşdiricidir.“va” kimi oxunur.Bundan sonra adınızı qoyub, sonuna です əlavə edirik.です-dır,dir,dur,dür.Azərbaycan dilində ismi xəbərə uyğun gəlir.“des” kimi oxunur.

 • わたしははなです。( Vataşi va Hana des )  Mən, Hanayam.

“Mənim adım Hanadır” demək istəyiriksə, の(nın,nin,nun,nün) -yiyəlik halından istifadə edirik.Ad yapon dilində なまえ(namae) deməkdir.İndi isə düzəldək : わたしのなまえははなです。( Vataşi no namae va Hana des)


CappyN3.Özünüz haqqında daha ətraflı məlumat vermək istəsək, milliyətimizi və ya yaşımızıda qeyd edə bilərik.

Milliyətimizi bildirmək üçün ölkəmizin adının sonrasına じん(jin) əlavə edirik.

 • わたしはアゼリバイジャンじんです。( Vataşi va Azeribaijyan jin des )Mən, Azərbaycanlıyam.

Yaşımızı bildirmək üçün isə yaşımızın sonrasına さい (sai) əlavə edirik.

 • わたしは23さいです。( Vataşi va ni jyu san sai des ) Mənim 23 yaşım var.

tumblr_static_hamtarobijou4. İndi isə tanış olduğumuza görə məmnun olduğumuzu deyək.

 • よろしくおねがいします ( Yoroşiku oneqaişimas )

Hərfi tərcüməsi “mənə qarşı mehriban olun” olsa da, mənası “tanış olduğumuza şadam” deməkdir.

Daha rəsmi formada isə  はなともうします。Hana to mouşimas olur.

申す(もうす)adlandıra, çağırmaq deməkdir. Hana deyə bilərsiniz kimi tərcümə edilir


 • Adınız nədir ? おなまえはなんですか。Onamae va nandeska ?

 • 76d3ffb822ae5a38477591bdecd78e07-d4tk5e0はじめまして
 • わたしのなまえははなです。
 • わたしはアゼリバイジャンじんです。
 • わたしは23さいです。
 • よろしくおねがいします。

jingle_the_wanderer_by_kukimao-d3jmh82İndi isə sıra sizdədir. Boşluqları dolduraraq özünüzü təqdim edin.

 1. はじめまして
 2. わたしのなまえは____です。
 3. わたしは_____じんです。
 4. わたしは___さいです。
 5. よろしくおねがいします。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s