Yapon dilində “İstidi” necə deyilir ?

image057

Yapon dilində İSTİ

İsti yay günlərində, hamının dilindən düşməyən bir söz var “İSTİDİİİİ”.Bəli, havalar çox istidi.Və bu danılmaz faktdır. (=_=)’ Bəs yapon dilində “istidi” necə deyə bilərik ?


36695411Yapon dilində isti あつい deməkdir. Heroqlifi isə belədir : 暑い

  • Qeyd.  (なつ.Yay fəsli) heroqlifi ilə qarışdırmayın.Fərqli heroqliflərdir.

Hiraqana və heroqlif əlifbası ilə oxuya bilmirsinizsə, romaji ilə yazılışı və oxunuşu belədir : Atsui

  • İstidir! Atsuidesu! あついです!

İsmi xəbər düzəltmək üçün yapon dilində です (desu) -dən istifadə edirik. İsti (atsui)+ dir (desu).

です- olanda す(su) səssizləşir, des kimi oxunur. ATSUİDES!

Adi danışıq formasında isə sadəcə あつい də deyə bilərsiniz.


 

One thought on “Yapon dilində “İstidi” necə deyilir ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s