Yapon dilində “Susuzam” necə deyilir ?

chibimahuYapon dilində Susuzam

Öncəki dərsimizdə, yapon dilində ac olduğumuzu deməyi öyrənmişdik. İndi isə susuz olduğumuzu yapon dilində necə deyə bilərik ?tibimaru喉が渇きました!

喉 heroqlifini hiraqana əlifbası ilə oxuyaq :のど・ Hiraqana ilə oxuya bilməyənlər üçün oxunuşu belədir : “Nodo”.  Azərbaycan dilində tərcüməsi “boğaz” deməkdir.

渇きます heroqlifini hiraqana əlifbası ilə oxuyaq: かわきます. Oxunuşu isə belədir : “Kavakimasu/Kavakimas”. Azərbaycan dilində tərcüməsim “qurumaq” deməkdir.かわきます-ın keçmiş zamanında ます(masu)-u ました(maşita)-ya çevrilir.かわきました(kavakimaşita) olur.

Boğazımız quruyubsa demək, susuzlamışıq!

  • のどがかわきました!Nodo qa kavakimaşita! Susuzlamışam!

が-dəqiqləşdiricidir.Söhbətin boğazdan getdiyini dəqiqləşdirir.

Danışıq üslubunda “nodo qa kavaita” deyə bilərsiniz.


 

One thought on “Yapon dilində “Susuzam” necə deyilir ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s