Katakana əlifbası (カタカナ)

28d28f_challenge___day_8__hamtaro__by_dragonkazooie89-d5ubaam

Katakana Əlifbası

Katakana əlifbası xarici adlarda, alınma sözlərdə, xarici ölkə adları və ya coğrafi məkan adlarında istifadə edilir.Məsələn : コンピューター (kompyu-ta- = kompyuter).


lacitosKatakana əlifbasında olan 5 sait bunlardır :


a

i

u

e

o

Digər hecalar isə bu saitlər əsasında formalaşır :


ka

ki

ku

ke

ko

sa

shi

su

se

so

ta

chi

tsu

te

to

na

ni

nu

ne

no

ha

hi

fu

he

ho

ma

mi

mu

me

mo

ya
 
yu
 
yo

ra

ri

ru

re

ro

wa

wo

n/m
 

StuckyNKar samitli hecaların üzərinə iki balaca dırnaq işarəsi qoyanda cingiltiləşir.Hecaların cingiltili forması isə belə olur :


ga

gi

gu

ge

go

za

ji

zu

ze

zo

da

ji

zu

de

do

ba

bi

bu

be

bo

Ha-sırasında olan samit hecaların üzərinə balaca dairə qoyanda “h”-“p” kimi oxunur.


pa

pi

pu

pe

po

1005634_113Birləşmələr : ャ(ya) ュ(yu)  ョ(yo) birləşdiyi hecalarda isə özündən əvvəlki hecanın saitini düşürdür.Diqqət : ya, yu, yo birləşdiyi hecadan kiçik yazılır.Məsələn : キャ (kya). Əgər kiçik yazılmırsa olduğu kimi oxunur.Məsələn : きや (kiya)

Birləşmələr bunlardır :

キャ
kya
キュ
kyu
キョ
kyo
ギャ
gya
ギュ
gyu
ギョ
gyo
シャ
sha
シュ
shu
ショ
sho
ジャ
ja
ジュ
ju
ジョ
jo
チャ
cha
チュ
chu
チョ
cho
ニャ
nya
ニュ
nyu
ニョ
nyo
ヒャ
hya
ヒュ
hyu
ヒョ
hyo
ビャ
bya
ビュ
byu
ビョ
byo
ピャ
pya
ピュ
pyu
ピョ
pyo
ミャ
mya
ミュ
myu
ミョ
myo
リャ
rya
リュ
ryu
リョ
ryo

MaxwellKatakan əlifbasının yazılış qaydasını aşağıda olan linkdən öyrənə bilərsiniz :

İndi isə öz adınızı katakana ilə yazmağa çalışın. Məsələn : Nailə.

Na-ナ İ-イ  Ra- ラ Yapon dilində l və ə hərfi olmadığından l hərfini r hərfinə, ə hərfini isə a hərfinə çeviririk.

Başqa adı sınayaq. Məsələn : Akif

A-ア Ki-キ Fu-フ

Hiragana və ya Katakanadan sonra uzun xətt “-” görürsünüzsə bu uzunma deməkdir. Məsələn : ケー キ (ke:ki)

“ッ” balaca tsu iki hecanı qoşalaşdırır.Məsələn : チャック (Chakku)


graphics-hamtaro-702345İndi isə gəlin alışdırma edək.Aşağıda katakana ilə yazılmış sözləri oxumağa çalışın.

アメリカ , ロシア, カンニング, ツアー, サラリーマン, モーツァルト,クラクション, ソファ, ハロウィーン, フライドポテト

Aşağıda romajilə yazılan birləşmələri katakana ilə yazın:

1. pan  
2. kon | pyu- | ta  
3. myu- | ji | ka | ru  
4. u- | man  
5 he | a | pi- | su  
6. nu- | do  
7. me | nyu-  
8. ro- | te- | shon  
9. ha | i | kin | gu  
10. kyan | se | ru

Daha sürətli katakana əlifbasını öyrənmək istəyirsinizsə əlifba lövhəsini çıxardaraq üzərində öyrənə bilərsiniz.Onlardan bir neçəsi :

5f3bb2dcf9cc48345e7ded1f86d8d4c7katakana-chartlucky_star_katakana_chart_no_1_by_muddy_mudkip-d2xjaa0

Dərs haqqında fikirlərinizi, suallarınızı, tənqid və təkliflərinizi şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s